SPRÅKDAGENTÄVLINGEN

                             

Kära Spansklärarkollega!

Missa inte denna info om SPRÅKDAGEN den 26 september 2017 och vår sidotävling för spanskelever i grundskolan och deras lärare.

Som lärare till vinnande elev får alltså du också ett fint pris!

 EU-arrangemanget Språkdagen har nu fastställts och publicerats på deras hemsida,

En språktävling är utlyst även i år, och bidragen ska vara juryn tillhanda per post senast den 18 september.

Liksom förra året deltar CAPES, spansklärarföreningarnas paraplyorganisation, med en egen sidotävling för de spanska bidrag som skickas in till Språkdagentävlingen från elever på grundskolan.

Delta i Språkdagentävlingen och tävla alltså dessutom i CAPES´ sidotävling!
Vi delar ut priser i tre kategorier: elev, klass och lärare.

Så – varför inte starta upp höstterminen 2017 med ett ”Tema Språkdagen” där eleverna får chans att skapa sina egen bidrag?

OBS! att alla elever måste tävla individuellt, samma regler som i Språkdagentävlingen gäller. 

OBS! Fyll även i lärarens mejladress på anmälningsblanketten!

Hur det fungerar med den spanska sidotävlingen informerar vi här nedan