Kontakt

Kontakt

För frågor om föreningen, vänd dig till  info@spansklararforeningen.se eller  till någon av våra styrelsemedlemmar.

För frågor om medlemsavgiften och föreningens budget, kontakta vår kassör
Claudia Barrios.
E-post: spansklararforeningen@gmail.com

Contacto

Preguntas sobre esta asociación, por favor dirígirse a info@spansklararforeningen.se o a la junta directiva.

Responsable de esta página web, Annette Westling Lange, correo electrónico: acmlange@gmail.com

Styrelse – Junta Directiva 2018

Manuela Toscano Salvador
Ordförande  manuela.toscano.salvador@grundskola.goteborg.se

Anca Chimoiu  Vice Ordförande amchimoiu@yahoo.com

Claudia Barrios Kassör spansklararforeningen@gmail.com

Gunilla Forsman  gunilla.forsman@gmail.com

Lena Hedenbratt labolina58@hotmail.com

Inger Maria Olsson  ingermariaolsson@hotmail.com

Marie Thelin  marie.thelin@educ.goteborg.se

Annette Westling Lange Webbansvarig  acmlange@gmail.com

IMG_1168 (2)