Nya ämnesdidaktiska perspektiv på spanska som skolämne 2-3 februari i Uppsala

 

Nya ämnesdidaktiska perspektiv på spanska som skolämne

Se nedanstående länk

http://www.fba.uu.se/verksamhet/kurs-konf-sem/utbud/nya-amnesdidaktiska-perspektiv-spanska/