Stipendieansökan för elever

Om du har en  duktig elev/er i en avslutande kurs, t. ex i åk 9 eller år 2 eller 3 på gymnasiet, kan du ansöka om stipendium om 1000 kr per elev.  Högst 10 stipendier utdelas. Endast ett stipendium delas ut per skola. Det är möjligt att dela ett stipendium till 2 elever, alltså 500 kr per elev. I de fall där det på en skola finns både grundskola och gymnasium kan man dock ansöka om ett stipendium per stadium. Om fler än 10 ansökningar inkommer före sista ansökningsdatum, den 14 maj 2021, tillämpas lottning.
Fyll i nedanstående blankett.

Blankett APEOS Stipendium