Stipendieansökan för elever 2023

Årsmötet den 15 mars beslutade att även fortsättningsvis erbjuda lärare som har duktiga elever i en avslutande kurs, t.ex. i åk 9 eller år 2 eller 3 på gymnasiet, att ansöka om stipendier om 1000 kr per elev. Mötet beslutade att utdela högst 10 stipendier. Endast ett stipendium delas ut per skola. I de fall där det på en skola finns både grundskola och gymnasium kan man dock ansöka om ett stipendium per stadium. Om fler än 10 ansökningar inkommer före sista ansökningsdatum, den 15 maj 2023, tillämpas lottning. Endast medlemmar som betalat medlemsavgiften  på 160:- före 30 april 2023 kan söka stipendium. Lärare har möjlighet att dela ett stipendium till två elever.

Blankett APEOS Stipendium