Spansklärardagen den 12 oktober

 Spansklärardag i Göteborg  lördagen den 12 oktober 2019

Vi vill gärna redan nu presentera vårt preliminära fortbildningsprogram, som kommer att innehålla fyra olika föreläsningar med inriktning åt både realia, pedagogik och didaktik:

  • Från Spanien har vi bjudit in Mar Galindo och María Méndez, forskare och lärarutbildare från La Universidad de Alicante, som tillsammans presenterar sin antologi ”ATLAS de ELE” med spännande information om hur spanskundervisningen kan se ut i olika delar av världen.
  • Mar Galindo presenterar även “La enseñanza de español desde una perspectiva de género”, där hon talar om språkinlärning, motivation och resultat utifrån ett manligt och kvinnligt perspektiv.
  • María Méndez uppmärksammar “Los factores (des)motivadores en el aula de ELE” och presenterar några förslag till strategier och tekniker som kan minimera bristande motivation hos språkelever.
  • Från Skåne (och Mexico!) har vi bjudit in Adriana Sturesson (språkspanare i SPRI:s tidskrift Lingua och mottagare av bl.a. European Language Label 2018 för sitt digitala projekt ”Trelleburgo”.) Adriana ger oss handfasta tips om verbinlärning i sin presentation ”El pasaporte de verbos”.

Som vanligt ingår också lunch, fika och läromedelsutställning i priset.

Vi kommer att publicera programmet i sin helhet i slutet av augusti.
Välkommen att anmäla dig då!