Kategoriarkiv: APEOS

Stipendieansökan för elever

Om du har en  duktig elev/er i en avslutande kurs, t. ex i åk 9 eller år 2 eller 3 på gymnasiet, kan du ansöka om stipendium om 1000 kr per elev.  Högst 10 stipendier utdelas. Endast ett stipendium delas ut per skola. Det är möjligt att dela ett stipendium till 2 elever, alltså 500 kr per elev. I de fall där det på en skola finns både grundskola och gymnasium kan man dock ansöka om ett stipendium per stadium. Om fler än 10 ansökningar inkommer innan sista ansökningsdatum, den 30 april 2020, tillämpas lottning. Fyll i nedanstående blankett.

Blankett APEOS Stipendium

Läsecirkel 27 april 2020

Läsecirkel  2020

APEOS anordnar spanskspråkig läsercirkel med Eduardo Tornatore Jiménez

Nästa gång träffas vi den 27 april kl. 18.00

Till dess har vi läst  “Largo pétalo de mar” av Isabel Allende

Anmälan  senast den 23 april till: monika.buchel@victoriaskolan.se

Senare i höst har vi läst  “Los recuerdos  del porvenir” av Elena Garro
Alla är välkomna!

SIELE – Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española

Den 3 april 2017 skrev SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española) under ett samarbetsavtal med FIAPE (Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español), en internationell spansklärarförening som även CAPES/APEOS tillhör.

SIELE samarbetar med universitet i flera spansktalande länder samt Instituto Cervantes och erbjuder certifikat liknande DELE genom digitala kurser.
De vänder sig även till dig som spansklärare om du skulle vilja arbeta som “preparador de SIELE”.
Mer information hittar du i texten nedan.
Se även: www.siele.org    och  www.fiape.org