Årsmöte den 8 februari – Föreningen 40 år

APEOS’ årsmöte  kommer att hållas  tisdagen den 8 februari kl. 18.00.
Föreningen firar 40 år.

Kallelse med dagordning kommer i mitten av januari.

Välkommen!