Stipendieansökan för elever 2023

Årsmötet den 15 mars beslutade att även fortsättningsvis erbjuda lärare som har duktiga elever i en avslutande kurs, t.ex. i åk 9 eller år 2 eller 3 på gymnasiet, att ansöka om stipendier om 1000 kr per elev. Mötet beslutade att utdela högst 10 stipendier. Endast ett stipendium delas ut per skola. I de fall där det på en skola finns både grundskola och gymnasium kan man dock ansöka om ett stipendium per stadium. Om fler än 10 ansökningar inkommer före sista ansökningsdatum, den 15 maj 2023, tillämpas lottning. Endast medlemmar som betalat medlemsavgiften  på 160:- före 30 april 2023 kan söka stipendium. Lärare har möjlighet att dela ett stipendium till två elever.

Blankett APEOS Stipendium

SIELE – Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española

Den 3 april 2017 skrev SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española) under ett samarbetsavtal med FIAPE (Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español), en internationell spansklärarförening som även CAPES/APEOS tillhör.

SIELE samarbetar med universitet i flera spansktalande länder samt Instituto Cervantes och erbjuder certifikat liknande DELE genom digitala kurser.
De vänder sig även till dig som spansklärare om du skulle vilja arbeta som ”preparador de SIELE”.
Mer information hittar du i texten nedan.
Se även: www.siele.org    och  www.fiape.org