Alla inlägg av Annette

Edcamp den 27 augusti

 

APEOS och Språklärarnas riksförbund Västra Sverige bjuder in till Edcamp i Göteborg med fokus på den nya kursplanen i moderna språk för grundskolan. Vi inleder träffen med en kort föreläsning om den nya kursplanen och fortsätter sedan med samtal kring betygen i årskurs 6 och hur vi kan ta oss an de nya kunskapskraven.

Edcamp är en s.k. icke-konferens, där var och en tar stort ansvar för att genom sitt deltagande bidra till att konferensen blir givande. Mer om originalet kan ni läsa här: https://www.edcamp.org/.

Eftersom vi på den här träffen kommer ha ett särskilt tema kommer vi också bidra med inspiration i form av kursplanetext och diskussionsfrågor, men det är deltagarna själva som gör konferensen.

Plats: Folkuniversitetet, Göteborg
Datum: måndag 27/8
Tid: Kl 17

Vi bjuder på fika, och för att kunna beräkna mängden vill vi ha in en anmälan via denna länk: https://goo.gl/forms/DymOcZ5q4QhISnIk2.
Om du får förhinder vill vi gärna att du meddelar oss detta av samma skäl.

Konferensen är gratis och självklart är alla välkomna!

Läsecirkel 19 september 2018

Läsecirkel  2018

APEOS anordnar spanskspråkig läsercirkel med Eduardo Tornatore Jiménez

Nästa gång träffas vi den 19 september kl. 18.00

Till dess har vi läst ”Patria ” av Fernando Aramburu.

Fernando Aramburu, premio Nacional de Narrativa por ‘Patria’
El jurado destaca de la obra galardonada ”la voluntad de escribir una novela global sobre unos años convulsos en el País vasco”

Anmälan  senast den 16 september till: ingermariaolsson@hotmail.com

Därefter har vi läst ”Los parientes del doctor García” av Almudena Grandes
https://www.youtube.com/watch?v=sLjiY0yxz3E
https://elpais.com/cultura/2017/09/06/babelia/1504712663_912915.html

Alla är välkomna!

SIELE – Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española

Den 3 april 2017 skrev SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española) under ett samarbetsavtal med FIAPE (Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español), en internationell spansklärarförening som även CAPES/APEOS tillhör.

SIELE samarbetar med universitet i flera spansktalande länder samt Instituto Cervantes och erbjuder certifikat liknande DELE genom digitala kurser.
De vänder sig även till dig som spansklärare om du skulle vilja arbeta som ”preparador de SIELE”.
Mer information hittar du i texten nedan.
Se även: www.siele.org    och  www.fiape.org